De Zilveren Golf® is onderweg

Veel mensen beginnen na hun vijftigste in zekere zin met een 'nieuw' leven. Dat kan soms letterlijk als ze nieuwe relaties aangaan. En soms meer figuurlijk als de kinderen zelfstandig gaan wonen en leven. In beide gevallen ontstaan nieuwe (financiële) situaties die bij de klant veel vragen oproepen. Vragen die van u als financieel planner of fiscalist bijzondere kennis en vaardigheden vereisen.


Antwoorden op specifieke vragen

De opleiding Adviseur Zilveren Golf® geeft niet alleen inzicht in het leven van 'de senior', maar biedt tevens antwoorden op specifieke vragen in die specifieke leeftijdsontwikkeling vanaf 50 jaar. Vragen waaronder:

  • Nog 10-15 jaar werken. Zijn er aanvullende toekomstvoorzieningen nodig? Zo ja, welke?
  • Klanten gaan een nieuwe relatie aan. Wat moet er worden geregeld bij een LAT-relatie, samenwonen of opnieuw huwen? Denk aan de verzorging van de nieuwe partner (o.a. bestaande testamenten), kinderen uit vorige relaties en opgebouwde pensioenrechten.
  • Wat brengt het pensioen eigenlijk op? Zijn er nog meer inkomsten en wat verandert er aan het uitgiftepatroon?
  • De klant wil pensionado worden. Wat houdt emigratie in? En wat gebeurt er als de klant na vijftien jaar weer remigreert?
  • Wat is een 'levenstestament'? Wanneer wordt dat opgesteld?
  • Wat zijn de zorgmogelijkheden en -behoeften, zoals zorgverzekeringen en Wmo?
  • Wat te doen als een klant tekenen van dementie begint te vertonen? Hoe zit het met de zorgplicht en de aansprakelijkheid van de adviseur?